Μνημόνιο συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Τηλεπικοινωνιών των Βαλκανίων

0

Κατά την επόμενη διάσκεψή τους οι πρόεδροι των Ρυθμιστικών Αρχών τηλεπικοινωνιών των Βαλκανίων πρόκειται να υπογράψουν Μνημόνιο αλληλοκατανόησης προκειμένου να θέσουν τις βάσεις για στενότερη συνεργασία.

Το κείμενο του μνημονίου θα προετοιμάσει το Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΝΑ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το ΙΝΑ αναλαμβάνει επίσης να διοργανώνει ανά εξάμηνο, σε διαφορετική κάθε φορά βαλκανική πρωτεύουσα, τις διασκέψεις προέδρων των ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών, που λειτουργούν στα Βαλκάνια.

Αντικείμενο των διασκέψεων θα είναι η «»χαρτογράφηση»» της προόδου των βαλκανικών κρατών σε θέματα εναρμόνισης των νομοθεσιών τους και των πρακτικών τους με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σχόλια