Ν. Υόρκη: Δεν αρκεί η φιλία στο Facebook μεταξύ δικαστή – διαδίκου για τη θεμελίωση εξαίρεσης

0

Στο ενδιαφέρον συμπέρασμα ότι η απλή διαδικτυακή «φιλία» στο Facebook δεν αρκεί για να θεμελιώσει λόγο εξαίρεσης δικαστή σε ποινική δίκη, κατέληξε επιτροπή δεοντολογίας στη Νέα Υόρκη. Στην γνωμοδότησή [Link] της η Συμβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας των Δικαστών (Advisory Committee on Judicial Ethics) κατέληξε ότι η έννοια της φιλίας γίνεται αντιληπτή με αρκετή χαλαρότητα στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μην επαρκεί από μόνη της για να στοιχειοθετήσει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Η γνωμοδότηση δόθηκε με αφορμή την εξέταση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων σε ποινική δίκη, στην οποία ο δικαστής ήταν «φίλος» στο Facebook με τους γονείς των θυμάτων ενός εγκλήματος. Η υπεράσπιση ζήτησε την απόσυρση του δικαστή από την υπόθεση, ενώ ο ίδιος απευθύνθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας ζητώντας την γνώμη της. Ο δικαστής ισχυρίστηκε ότι οι γονείς των φερόμενων θυμάτων ήταν απλοί γνωστοί και ότι η διαδικτυακή τους φιλία δεν θα επηρέαζε την αντικειμενικότητα της κρίσης του στην υπόθεση.

Σχόλια