Στο εδώλιο βουλγαρικές εταιρίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

0

Στη Δικαιοσύνη καλούνται να λογοδοτήσουν τρεις εταιρίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη γειτονική Βουλγαρία, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από τους επιθεωρητές της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της χώρας. Πρόκειται για τις εταιρίες CEZ, EON και EVN, που έχουν ήδη υποβάλει ενστάσεις επί της διαδικασίας. Το πόρισμα των ελέγχων έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και άλλη έρευνα στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Βουλγαρίας, με στόχο να διαπιστωθεί εάν το επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποίησε η εταιρία, την τελευταία τριετία, ανταποκρινόταν στα πρότυπα ασφαλείας του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.;

Σχόλια