Χρηματοδότηση 263 εταιρειών με το πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά»

0

Έπειτα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, Σπύρου Παπαδόπουλου, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, υπέγραψε αποφάσεις με τις οποίες χρηματοδοτούνται 263 επιχειρήσεις με το ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση έργων που είχαν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του προγράμματος «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» (40% επί του αντίστοιχου συνολικού προϋπολογισμού 21.200.000 ευρώ).

Τα έργα αφορούν σε επενδυτικές προτάσεις από αντίστοιχες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών τους συστημάτων.

Με το πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» του Α’ και Β’ Κύκλου, το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρεί στην υλοποίηση της στρατηγικής του για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την ενίσχυση της ηλεκτρονικοποίησης και μηχανοργάνωσης της λειτουργίας τους.

Σχόλια