Θετικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας στην ΕΕ

0

Θετική υπήρξε η κρίση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, το ΕΚ ενέκρινε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία την ένταξη των δύο χωρών στην ΕΕ το 2007, ωστόσο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να του υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι εν λόγω χώρες αλλά και από το Συμβούλιο να συνεχίσει να το εμπλέκει στη σχετική διαδικασία λήψης αποφάσεων ακόμα και μετά την εξασφάλιση της συγκατάθεσής του.

Για τη Βουλγαρία, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σημειώνει ότι έχει σημειώθει μέχρι στιγμής εξαιρετική πρόοδος αλλά αποδοκιμάζεται το γεγονός ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τη διαφθορά και ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Για τη Ρουμανία, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί είναι αξιοσημείωτες και χαιρετίζονται οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση της χώρας. Εκφράζεται επίσης ικανοποίηση που αναδεικνύεται ως βασικός στόχος η ελευθεροτυπία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Μεταξύ των αιτημάτων που θέτει το ΕΚ είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως στα ανώτατα κλιμάκια, οι διοικητικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις, ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και νοσηλείας στα νοσοκομεία και τα ψυχιατρεία, η ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα και η εντατικοποίηση των προσπαθειών στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σχόλια