Ανάληψη καθηκόντων νέων δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ

0

 

Με απόφαση της 23ης Μαρτίου 2016 οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το διάστημα από 13 Απριλίου 2016 έως 31 Αυγούστου 2016, τον Zoltán Csehi, τον Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο, την Άννα Μαρκουλλή, τη Nina Półtorak και τον Dean Spielmann. Ο Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín και ο Virgilijus Valančius διορίστηκαν δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο για την περίοδο από 13 Απριλίου 2016 έως 31 Αυγούστου 2019.

Οι διορισμοί αυτοί σηματοδοτούν το πρώτο στάδιο εφαρμογής της μεταρρυθμίσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου και μεταβολή της δομής του οργάνου με τη μεταφορά στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αρμοδιότητας να κρίνει σε πρώτο βαθμό τις υπαλληλικές διαφορές της Ένωσης, καθώς και την κατάργηση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, με απόφαση της 22ας Μαρτίου 2016, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διόρισε δικαστές στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Alexander Kornezov και τον João Sant’Anna, για το διάστημα από 13 Απριλίου 2016 έως ότου μεταφερθεί η αρμοδιότητα του δικαστηρίου αυτού στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 13 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου επ’ ευκαιρία της ορκωμοσίας και της αναλήψεως καθηκόντων των νέων δικαστών.

Η τελετή θα μεταδοθεί απευθείας στις 13 Απριλίου 2016 από τις 17.30 στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj.

Βιογραφικά σημειώματα των νέων δικαστών

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Γεννήθηκε το 1948· πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1971)· μεταπτυχιακό δίπλωμα οικονομικών επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1974)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1973)· διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (1984)· δικηγόρος (1973-2016)· καθηγητής διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου (2007-2015) και καθηγητής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου της ενέργειας (2015-2016) στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης· βοηθός (1980-1984), εντεταλμένος διδασκαλίας (1992-2006) και επισκέπτης καθηγητής (2015) στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Αμβούργου· μέλος της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (1992-2006)· εξωτερικός νομικός σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης και Ενέργειας (2007-2009)· νομικός σύμβουλος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2002-2003)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου του www.curia.europa.eu Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη (2005-2011)· ταμίας (1987-2000) και γενικός γραμματέας (2000-2016) της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου· ιδρυτικό μέλος και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου Ενέργειας (2012-2016)· αντιπρόεδρος της Γερμανοελληνικής Ένωσης Νομικών (Αμβούργο) (1987-2016)· γενικός γραμματέας της Ελληνογερμανικής Ένωσης Νομικών (Αθήνα) (1990-2016)· συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Γεννήθηκε το 1957· πτυχίο νομικής του πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης (1979) και master στο Fletcher School of Law and Diplomacy του πανεπιστημίου Tufts (Ηνωμένες Πολιτείες) (1985)· καθηγητής νομικής στο πανεπιστήμιο CEU San Pablo (1985-1993)· νομικός σύμβουλος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (1983-1996)· γενικός γραμματέας του Center for the Advanced Study in the Social Sciences του Ιδρύματος Juan March (1991-1996)· γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών (1996-2001)· νομικός σύμβουλος (2001-2003)· δικηγόρος (2004-2005)· διευθυντής του master διεθνών σχέσεων και καθηγητής νομικής στο Instituto de Empresa (2007- 2013)· ανώτερος νομικός σύμβουλος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (2005-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Dean Spielmann

Γεννήθηκε το 1962· πτυχίο νομικής του université catholique de Louvain (1988) και Master of Laws του πανεπιστημίου Cambridge (1990)· βοηθός ερευνών στο université catholique de Louvain (1991-1997)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Λουξεμβούργου (1989-2004)· μέλος της επιτροπής δικαιωμάτων του ανθρώπου και της επιτροπής ποινικού δικαίου του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) (2002-2004)· μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2002-2004)· μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Λουξεμβούργο (2002-2004)· δικαστής (2004-2015), πρόεδρος τμήματος (2011-2012), αντιπρόεδρος (2012), στη συνέχεια πρόεδρος (2012-2015) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· εντεταλμένος διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου (1996-2006)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο Nancy 2 (1997-2009)· μέλος του Institut grand-ducal, τομέας ηθικών και πολιτικών επιστημών (από το 2002)· Honorary Fellow του Fitzwilliam College του πανεπιστημίου του Cambridge (από το 2013)· Honorary Bencher του Gray’s Inn στο Λονδίνο (από το 2013)· επίτιμος καθηγητής στο University College του πανεπιστημίου του Λονδίνου (από το 2013)· μέλος των επιστημονικών επιτροπών πολλών νομικών περιοδικών· συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Virgilijus Valančius

Γεννήθηκε το 1963· πτυχίο νομικής του πανεπιστημίου του Vilnius (1986)· διδάκτωρ νομικής (2000)· εισαγγελέας Vilnius (1986-1990)· δικαστής (1991-1994) και αντιπρόεδρος (1993-1994) του Πρωτοδικείου του Vilnius· δικαστής και πρόεδρος του πολιτικού τμήματος (1995-2002) του Εφετείου της Λιθουανίας· δικαστής (2002-2013) και πρόεδρος (2002-2008) του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Λιθουανίας· εντεταλμένος διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο του Vilnius (1997) και στο πανεπιστήμιο Mykolas Romeris (1998-2004)· συνεργαζόμενος καθηγητής (2004- 2008), διευθυντής του τμήματος πολιτικής δικονομίας (2002-2006) και λέκτορας (από το 2008) στο πανεπιστήμιο Mykolas Romeris· πρόεδρος της ευρωπαϊκής ενώσεως δικαστών (AEM) (2006- 2008)· αντιπρόεδρος της παγκόσμιας ενώσεως δικαστών (UIM) (2006-2014)· μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου ευρωπαίων δικαστών (CCJE) (2000-2014)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ενώσεως των συμβουλίων επικρατείας και των ανωτάτων διοικητικών δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Europe) (2010-2013)· μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της www.curia.europa.eu ακαδημίας ευρωπαϊκού δικαίου (ERA) (2008-2011)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Zoltán Csehi

Γεννήθηκε το 1965· πτυχίο νομικής του πανεπιστημίου Loránd Eötvös της Βουδαπέστης (1990), πτυχίο ιστορίας της τέχνης (1992) και Master of Laws του πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (1991)· διδάκτωρ νομικής (2004)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου της Βουδαπέστης (1995-2016)· συνεργαζόμενος καθηγητής νομικής (1991-2005) και καθηγητής νομικής (2005-2016) στο πανεπιστήμιο Loránd Eötvös· πρόεδρος του τμήματος εμπορικού δικαίου (2007-2013), στη συνέχεια πρόεδρος του τμήματος ιδιωτικού και εμπορικού δικαίου και καθηγητής (2013-2016) στο καθολικό πανεπιστήμιο Péter Pázmány της Βουδαπέστης· επισκέπτης καθηγητής στο καθολικό πανεπιστήμιο της Λυών (2013-2016)· διαιτητής στο μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο του ουγγρικού χρηματιστηρίου και ad hoc διαιτητής (2004-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Nina Półtorak

Γεννήθηκε το 1971· πτυχίο νομικής του πανεπιστημίου Jagellonne της Κρακοβίας (1995)· διδάκτωρ νομικής (2001)· διδάκτωρ νομικών επιστημών (2011)· συνεργαζόμενη καθηγήτρια (2003- 2013) και στη συνέχεια καθηγήτρια (από το 2013) στην έδρα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πανεπιστήμιο Jagellonne· διευθύντρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πανεπιστήμιο Jagellonne (2006-2013)· Visiting Scholar στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1998) και στο ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό ινστιτούτο της Φλωρεντίας (2005)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου της Κρακοβίας (2000)· νομικός σύμβουλος (2000-2012)· δικαστής στο διοικητικό δικαστήριο του Βοεβοδάτου της Κρακοβίας (2012-2016)· αποσπασμένη στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Πολωνίας (2014-2016)· διευθύντρια του τμήματος ευρωπαϊκού δικαίου του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (2013-2016)· συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων για το ευρωπαϊκό δίκαιο· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Άννα Μαρκουλλή

Γεννήθηκε το 1974· πτυχίο νομικής του πανεπιστημίου East Anglia (1995) και Master of Laws του πανεπιστημίου του Bristol (1996)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Κύπρου (1997)· μέλος της νομικής υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τμήμα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998- 2008)· αποσπασμένη εθνική εμπειρογνώμονας στην υπηρεσία «Έρευνα και Τεκμηρίωση» του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005-2007)· νομικός σύμβουλος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012)· μέλος της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2008-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

João Sant’Anna

Γεννήθηκε το 1957· πτυχίο νομικής του κλασικού πανεπιστημίου της Λισσαβώνας (1980)· βοηθός διδασκαλίας διοικητικού δικαίου στο κλασικό πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας (1979-1980)· σπουδές στην πνευματική ιδιοκτησία στο Ινστιτούτο Max-Planck του Μονάχου (1982-1984)· υπάλληλος και στη συνέχεια προϊστάμενος τμήματος στο υπουργείο εσωτερικών (1980-1986)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Λισσαβώνας (1981-1986)· υπάλληλος στη γενική διεύθυνση πληροφοριών και δημοσίων σχέσεων (1986-1987), στη γενική διεύθυνση έρευνας και μελετών (1987-1992), στη γενική διεύθυνση προσωπικού, προϋπολογισμού και οικονομικών (1992-1996) και στη νομική υπηρεσία (1996-2000) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· προϊστάμενος του τμήματος διοικητικών και www.curia.europa.eu οικονομικών θεμάτων (2000-2007) και στη συνέχεια διευθυντής του νομικού τμήματος (2007-2011) και της διευθύνσεως A (2012-2016) στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 13 Απριλίου 2016.

Alexander Kornezov

Γεννήθηκε το 1978· πτυχίο νομικής του πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski της Σόφιας (2002) και LL.M ευρωπαϊκού δικαίου στο Κολέγιο της Ευρώπης στη Bruges (2004)· διδάκτωρ νομικής (2008)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Βρυξελλών (2004-2006)· λέκτορας δικονομικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πανεπιστήμιο εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας της Σόφιας (2008- 2012) και στο πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski της Σόφιας (2010-2013)· συνεργαζόμενος καθηγητής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στη βουλγαρική ακαδημία επιστημών (από το 2014)· επισκέπτης εντεταλμένος διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο του Cambridge και στο université catholique de Louvain· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο (2007-2016)· ιδρυτής της βουλγαρικής ενώσεως ευρωπαϊκού δικαίου και μέλος της διευθύνουσας επιτροπής· αρχισυντάκτης του περιοδικού ευρωπαϊκού δικαίου Evropeiski praven pregled· συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων για το ευρωπαϊκό δίκαιο· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 13 Απριλίου 2016.

Σχόλια