ΕΔΑΔ: Άρνηση άρσης περιορισμών επί ιδιοκτησίας αντικειμένων πολιτιστικής και ιστορικής αξίας

0

Η υπόθεση αφορά τον Γερμανό υπήκοο Albert Furst von Thurn und Taxis, ο οποίος είναι κληρονόμος και κάτοχος μιας βιβλιοθήκης και μια σειράς αρχείων μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, που χρονολογείται απ’ τον 15ο αιώνα.

Η διαχείριση της εν λόγω βιβλιοθήκης είχε τεθεί υπό κρατική επιτήρηση ήδη από το 1943 ενώ είχε επιβληθεί και ο όρος στον εκάστοτε ιδιοκτήτη να τη συντηρεί αποτελεσματικά, προβαίνοντας σε κάθε προσήκουσα ενέργεια.

Ο Furst προσέφυγε στη γερμανική δικαιοσύνη το 2002, ζητώντας την άρση των περιορισμών, ισχυριζόμενος ότι του στερούσαν το δικαίωμα χρήσης της περιουσίας του αλλά τα γερμανικά δικαστήρια απέρριψαν τα σχετικά αιτήματα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος από την πλευρά του γερμανικού δημοσίου.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο επιλήφθηκε της υποθέσεως, δεν διαπίστωσε [PDF] παραβίαση του αρ.1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ περί προστασίας της ιδιοκτησίας καθώς ο προσφεύγων δεν αποκλείεται πλήρως από τη διαχείριση της περιουσίας του δεδομένου ότι δεν ανέφερε κανένα περιστατικό απαγόρευσης συγκεκριμένης ενέργειας επί της ιδιοκτησίας του.

Παράλληλα απεφάνθη ότι η επιτήρηση του γερμανικού δημοσίου δικαιολογείται από την πολιτιστική και ιστορική σημασία του αντικειμένου για την εθνική κληρονομιά, αιτιολογία που καλύπτει και την πρόσθετη φροντίδα και το κόστος συντήρησης στα οποία υποχρεούται ο κάτοχος αντικειμένου ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, προκειμένου αυτό να προστατευθεί επαρκώς.

Σχόλια