Ε.Ε: Αιτιολογημένη γνώμη για εφαρμογή των κανόνων κατά της φοροδιαφυγής

0

Την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων για την πάταξη της φοροδιαφυγής ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Φιλανδία και την Πολωνία.

Η Επιτροπή ζήτησε με την αποστολή ισάριθμων αιτιολογημένων γνωμών την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία στις εθνικές νομοθεσίες των εν λόγω χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική Οδηγία, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της διαφάνειας και τη βελτίωση της διακρατικής ανταλλαγής πληροφοριών, έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη-μέλη από την 1.1.2013. Ωστόσο οι πέντε χώρες δεν ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με την προβλεπόμενη εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και εάν δεν δώσουν ικανοποιητική απάντηση εντός δίμηνης προθεσμίας, η Κομισιόν θα μπορεί να τις παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σχόλια