Ε.Ε: Προτάσεις για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας

0

Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας με έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υιοθέτησε η Κομισιόν στην τακτική της εβδομαδιαία συνεδρίαση, ενόψει και της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου.

Με την προώθηση των σχετικών μέτρων η Επιτροπή στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, ώστε οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις και προσλήψεις και να γίνει επανεκκίνηση της δανειοδότησης από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Όσον αφορά τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας στους νέους, η Επιτροπή τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην άμεση υλοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων για τους νέους. Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει την επίσπευση της εκταμίευσης των 6 δισ. ευρώ που έχουν ήδη εγκριθεί εντός του 2014 και του 2015 και όχι στο σύνολο της επταετίας 2014-2020, ενώ παράλληλα ζητά από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν άμεσα στην κατάρτιση, παρουσίαση και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων για την απασχόληση των νέων.

Παράλληλα ανακοινώθηκε η οριστικοποίηση μέσα στο προσεχές διάστημα εργαλείων με στόχο την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν σε προσλήψεις και την υποστήριξη των κρατών-μελών σε θέματα απασχόλησης, όπως η «ευρωπαϊκή ένωση» για την εκμάθηση, ο «μεγάλος συνασπισμός» για την απασχόληση στο ψηφιακό τομέα, καθώς και η διεύρυνση του κοινοτικού προγράμματος «ΕURES» για την προσφορά εργασίας.

Επίσης, σε ότι αφορά το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, η Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς στον ψηφιακό τομέα, την ενέργεια και την έρευνα, ενώ υπογράμμισε παράλληλα και την ανάγκη απλούστευσης του διοικητικού και κανονιστικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τέλος, ενόψει της προσεχούς Συνόδου Κορυφής στις 27-28 Ιουνίου, η Κομισιόν τόνισε την ανάγκη ύπαρξης συναίνεσης μεταξύ των κρατών-μελών ώστε να επιτευχθεί η ποθούμενη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σχόλια