Ε.Ε: Πρόταση για την αποτελεσματικότερη πάταξη της φοροδιαφυγής

0

Την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών-μελών της Ένωσης, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας για τη δραστική πάταξη της φοροδιαφυγής. Η σχετική πρόταση αφορά στην προσθήκη νέων κατηγοριών στον κατάλογο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και συγκεκριμένα των μερισμάτων, των κεφαλαιακών κερδών, των υπολοίπων λογαριασμών καθώς και κάθε άλλης μορφής χρηματοοικονομικών εσόδων.

Στόχος είναι η διαμόρφωση του πληρέστερου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών παγκοσμίως.Υπενθυμίζεται ότι δύο βασικά ευρωπαϊκά νομοθετήματα ρυθμίζουν ήδη την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Πρόκειται για την Οδηγία περί φορολόγησης των αποταμιεύσεων, η οποία εξασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τις αποταμιεύσεις των μη κατοίκων και παρέχουν αυτόματα τα εν λόγω δεδομένα στις φορολογικές αρχές της χώρας διαμονής τους και για την Οδηγία περί διοικητικής συνεργασίας, η οποία προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών για άλλες μορφές εσόδων (ασφάλειες, συντάξεις, ιδιοκτησία κλπ.)

Σύμφωνα με τον αρμόδιο για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, στατιστικών, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης Επίτροπο Algirdas Šemeta, «Με τη σημερινή πρόταση, τα κράτη-μέλη θα είναι καλύτερα εφοδιασμένα για την εκτίμηση και την είσπραξη των οφειλόμενων φόρων, ενώ η ΕΕ θα είναι σε θέση να ασκήσει πίεση για υψηλότερα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα δημιουργηθεί ακόμη ένα ισχυρό όπλο μεταξύ των ήδη υφισταμένων, με το οποίο θα εξαπολυθεί δριμεία επίθεση κατά της φοροδιαφυγής».

Σχόλια