Ε.Ε: Στρατηγική 4 σημείων για την πάταξη του λαθρεμπορίου τσιγάρων

0

Κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική προκειμένου να παταχθεί το λαθρεμπόριο τσιγάρων και προϊόντων καπνού καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού και το λαθρεμπόριο τσιγάρων, έχουν λάβει εκτεταμένες διαστάσεις, ζημιώνοντας τόσο τις εθνικές οικονομίες των κρατών-μελών, όσο και την ευρωπαϊκή οικονομία κατά 10 δισεκ. ευρώ ετησίως. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι σχετικές παράνομες δραστηριότητες, υπονομεύουν την υγεία των πολιτών , αφού τα περισσότερα από τα παρανόμως εισαγόμενα προϊόντα, δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Ένωσης.

Προκειμένου να πατάξει τα ως άνω φαινόμενα και να καταπολεμήσει τα διεθνή εγκληματικά κυκλώματα λαθρεμπορίου ανακοίνωσε τους 4 βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της οι οποίοι είναι:

· Λήψη μέτρων περιορισμού των κινήτρων για ανάληψη δραστηριότητας λαθρεμπορίου

· Λήψη μέτρων βελτίωσης της ασφάλειας των εμπορικών διαύλων

· Αύξηση των φορολογικών, τελωνειακών και συνοριακών ελέγχων και ισχυρή επίβλεψη των αρμοδίων αρχών

· Πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων για αδικήματα παράνομης εμπορίας

Στόχος της Επιτροπής είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών για την πάταξη του λαθρεμπορίου, ενώ καλεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, να στηρίξουν την πρωτοβουλία της Επιτροπής, προκειμένου τα νέα μέτρα να έχουν άμεσα αποτελέσματα, μέχρι το 2015.

Σχόλια