Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κοινή νομοθεσία περί παροχής ασύλου

0

Νέα, κοινή νομοθεσία σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει λόγο για μια «ιστορική μέρα».

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο θεσπίζονται ενιαίες, ευρωπαϊκές προδιαγραφές σχετικά με τη χορήγηση ασύλου και ικανοποιούνται πάγια αιτήματα επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπονταν συγκεκριμένες προθεσμίες διεκπεραίωσης των αιτημάτων ασύλου ενώ, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η επεξεργασία των αιτημάτων για χορήγηση ασύλου θα πρέπει να γίνεται από τα κράτη-μέλη εντός εξαμήνου.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η μέριμνα περί προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών αφού, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, θα απαγορεύεται η μεταφορά μεταναστών σε χώρα, στην οποία διατρέχουν βάσιμο κίνδυνο να πέσουν θύματα απάνθρωπης μεταχείρισης και προσβολής θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ενώ παράλληλα προβλέπονται και διευκολύνσεις για την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας.

Τέλος, τα δακτυλικά αποτυπώματα των αιτούντων θα καταχωρούνται για τρία χρόνια στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων Eurodac, προς αποφυγή καταχρηστικών φαινομένων, κάτι που αναμένεται παράλληλα να βοηθήσει και την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η τελευταία αυτή ρύθμιση ωστόσο δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με μια πιθανή τάση «ποινικοποίησης» των προσφύγων, ενώ δε λείπουν οι προβληματισμοί σχετικά με τη διατήρηση σε ισχύ του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ», βάσει του οποίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει άσυλο μόνο στην πρώτη «χώρα εισόδου»της Ένωσης, με συνέπεια τον συνωστισμό μεταναστών σε ευρωπαϊκές χώρες του Νότου.

Σχόλια