Οι δικηγόροι της EE εναντιώνονται στις ευρωπαϊκές διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος

0

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δικηγόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την αναφορά που κατέθεσαν ο Δικηγορικός Σύλλογος του Παρισιού, το Εθνικό Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων καθώς και η ένωση των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Γαλλίας αναφορικά με την οδηγία 2001/97/ΕΚ.

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή οι δικηγόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, σε γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές, των πληροφοριών που έχουν στη διάθεση τους και οδηγούν σε υπόνοιες για παράνομες δραστηριότητες όπως το ξέπλυμα χρήματος.

Με την αναφορά τους οι αιτούντες υποστηρίζουν ότι η οδηγία θίγει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και αντιβαίνει στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «»κρίνει την αναφορά αβάσιμη»» και «»θεωρεί ότι καμιά παράβαση του κοινοτικού δικαίου δεν υφίσταται»».

Η Επιτροπή Αναφορών πάντως έκρινε ότι είναι απαραίτητη η γνώμη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής νομικών θεμάτων καθώς και του Νομικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην Επιτροπή συμμετείχε και ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Μαυρομμάτης ως τακτικό της μέλος, ο οποίος επισήμανε ότι «»το έργο της Κομισιόν και των κοινοβουλευτικών επιτροπών που πρόκειται να γνωμοδοτήσουν επί του θέματος είναι δύσκολο δεδομένου ότι ούτε η εμπιστοσύνη του πελάτη στον δικηγόρο του αλλά ούτε και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων κεφαλαίων είναι διαπραγματεύσιμες»».

Σχόλια