Ουγγαρία: Ευρωπαϊκός προβληματισμός για τη συνταγματική αναθέωρηση

0

Η Επιτροπή της Βενετίας (Venice Commission), μια ευρωπαϊκή επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξέφρασε σε σχετική έκθεσή της ιδιαίτερους προβληματισμούς σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ουγγρικού συντάγματος.

Παρότι η Επιτροπή επιδοκίμασε τις προσπάθειες του ούγγρου νομοθέτη για ενδυνάμωση της ισχύος του νόμου, εξέφρασε την ανησυχία της για την αύξηση των περιπτώσεων, στις οποίες θα απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, προκειμένου να ψηφιστεί νόμος από το ουγγρικό κοινοβούλιο, εκφράζοντας την άποψη ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει τροχοπέδη στην ομαλότητα της νομοθετικής διαδικασίας. Κριτική επίσης ήταν η στάση της Επιτροπής και για την αναθεωρητική διαδικασία, η οποία, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, έλαβε χώρα κάτω από συνθήκες αμφισβητούμενης διαφάνειας, με πολύ στενά περιθώρια δημοσίου διαλόγου και έκφρασης της μειοψηφίας.

Τέλος η Επιτροπή έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την ανεπάρκεια της συνταγματικής προστασίας σε θεμελιώδη, ανθρώπινα δικαιώματα, ζήτημα το οποίο έχει ήδη επισύρει και τις σχετικές αντιδράσεις του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).

Σχόλια