Πλατφόρμα συνεργασίας κατά της εμπορίας ανθρώπων εγκαινιάζει η Κομισιόν

0

Νέα πλατφόρμα συνεργασίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα θα συμμετέχουν περισσότερες από εκατό οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες μέσω αυτής θα είναι σε θέση να ανταλλάσσουν εμπειρίες για την καλύτερη παροχή βοήθειας στα θύματα και να επεκτείνουν τα δίκτυα συνεργασίας τους. Η Κομισιόν θα στηρίξει τη νέα πλατφόρμα οργανώνοντας συχνές συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχουσών οργανώσεων. Παράλληλα εξετάζονται τρόποι για την διευκόλυνση της διαδικτυακής συνεργασίας των μελών της νέας υπηρεσάς.

«Η κοινωνία των πολιτών παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων. Τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι εθελοντές του τομέα που επικοινωνούν απευθείας με τα θύματα μπορούν να αποκομίσουν πολλά από τη μεταξύ τους συνεργασία και να βοηθήσουν την Ένωση να χαράξει συγκεκριμένες πολιτικές κατά αυτής της απεχθούς εγκληματικής δραστηριότητας. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα συνεργασίας, θα λαμβάνουν την αναγκαία στήριξη, τόσο από την ΕΕ όσο και από τις άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις, ώστε να διαδώσουν τις γνώσεις τους σε όλη την Ευρώπη. Στόχος μας είναι οι γνώσεις αυτές να αξιοποιηθούν για τη χάραξη νέων ευρωπαϊκών πολιτικών», σχολίασε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Σεσίλια Μάλστρομ.

Σχόλια