Συμβούλιο της Ευρώπης: Αίτημα προστασίας «πληροφοριοδοτών» για λόγους δημοσίου συμφέροντος

0

Την προστασία «πληροφοριοδοτών» κρατικών μυστικών για λόγους δημοσίου συμφέροντος ζήτησε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κοινοβουλευτική επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Σε έκθεση με τίτλο «Εθνική Ασφάλεια και πρόσβαση σε πληροφορίες», που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, υποστηρίζεται ότι, οι «πληροφοριοδότες» που αποκαλύπτουν κρατικά μυστικά επωφελή για το δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει να προστατεύονται από αντίποινα, υπό την προϋπόθεση ότι λειτούργησαν με καλή πίστη.

Στο κείμενο της έκθεσης

Download the PDF file .

τονίζεται ότι η δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών προς χάριν δημοσίου συμφέροντος είναι υπεράνω του κυβερνητικού απορρήτου και ως εκ τούτου καλούνται τα κράτη-μέλη να προβούν στις απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες, προκειμένου να καθιερώσουν ένα προστατευτικό πλαίσιο για τους ως άνω πληροφοριοδότες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική εισήγηση, «Ασφαλώς και είναι νομικά αποδεκτό, οι κυβερνήσεις να επικαλούνται το απόρρητο για πληροφορίες και στοιχεία που έχουν σχέση με την δημόσια ασφάλεια αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται μέσα σε λογικά όρια και όχι να προστατεύονται ως ‘’κρατικά μυστικά’’, δολοφονίες, εξαφανίσεις ανθρώπων, βασανιστήρια ή απαγωγές, καθώς και παράνομες δραστηριότητες πολιτικών αξιωματούχων».

Σχόλια