Υπεγράφη η συμφωνία ένταξης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ε.Ε.

0

Υπεγράφη χθες στο Λουξεμβούργο ανάμεσα στους ηγέτες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας και τους υπουργούς Εξωτερικών των 25 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμφωνία ένταξης των δύο χωρών στην ενωμένη Ευρώπη.

Η συμφωνία προβλέπει την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου του 2007, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν θέσει σε εφαρμογή τα απαιτούμενα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς, ενίσχυσης του δικαστικού και διοικητικού τομέα και προστασίας της μειονότητας των Ρόμα. Αν οι δύο αυτές χώρες δεν εφαρμόσουν τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα, τότε η ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μετατεθεί για τον Ιανουάριο του 2008.

Σχόλια