Νομική Σχ. ΑΠΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

Σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

0

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανειπστημιου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού [δύο άτομα] με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  1. «Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας» Υ37 [ένα άτομο]
  2. «Εγκληματολογία» ΠΕ20 [ένα άτομο]

Αναλυτικά η προκήρυξη:

Σχόλια