ΔΣΘ: Σύσκεψη Επιτροπής Περιβάλλοντος με κίνηση Πολιτών Ακάνθου – Σταγείρων (06-09-2010)

0

Την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010 στα γραφεία της Νέας Βιβλιοθήκης του ΔΣΘ (Φράγκων και Μοσκώφ γωνία) πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη συνάντηση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΔΣΘ με μέλη και εκπροσώπους της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Σταγείρων-Ακάνθου Χαλκιδικής, στην οποία ήταν παρών και ο Πρόεδρος του ΔΣΘ κ. Μανόλης Λαμτζίδης. Στη συνάντηση ήταν παρόντες και εκπρόσωποι της WWF και της Οργάνωσης «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι εκπρόσωποι της Κίνησης παρουσίασαν με στοιχεία τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί για την Βορειο-Ανατολική Χαλκιδική και ειδικότερα για τις περιοχές Μεταλλείο ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ (ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΣ-ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ), την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, τις ΣΚΟΥΡΙΕΣ, το ΣΤΡΑΤΩΝΙ, την ΠΙΑΒΙΤΣΑ, τη ΦΙΣΩΚΑ και τις περιοχές ΖΕΠΚΟ-ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ- ΜΠΑΣΔΕΚΗ και ΠΥΡΗΝΙΑ η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα, όσον αφορά στο ΕΔΑΦΟΣ και στη ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ υποστήριξαν ότι θα δημιουργηθούν λίμνες και φράγματα αποβλήτων με τεράστιους όγκους επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων, καθώς και εργοστάσια και χώροι αποθήκευσης με άγνωστες συνέπειες.
Ως προς το ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ότι θα επιβαρυνθεί από τη σκόνη από τις εργασίες εξόρυξης, από την κίνηση των μηχανημάτων και τα καυσαέρια.
Ως προς το ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ επίσης θα επιβαρυνθεί σοβαρά στις περιοχές γύρω από τις δραστηριότητες.
Για τους ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ υποστήριξαν ότι θα επέλθει μείωση των απορροών και αλλαγή στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού των επιφανειακών υδατικών συστημάτων, μείωση των υδατικών αποθεμάτων των υδροφορέων με τους οποίους συνδέεται άμεσα η έμμεσα η περιοχή του έργου. Ακόμα, ότι θα επέλθει επιβάρυνση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών από ενδεχόμενες διαρροές από τους χώρους απόθεσης και τυχαίες διαρροές των γραμμών μεταφοράς με απρόβλεπτες συνέπειες για τα νερά της περιοχής, τα δάση, την πανίδα και χλωρίδα και γενικότερα στο περιβάλλον.
Ειδικά για τα ΝΕΡΑ επισήμαναν ότι:
Η υλοποίηση του σχεδίου θα σημάνει την μη αναστρέψιμη βλάβη της περιοχής, που όπως είναι γνωστό υδροδοτείται και σήμερα από την περιοχή όπου χωροθετούνται οι δραστηριότητες χωρίς να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για το μέλλον. Τα νερά των στοών θα στραγγίζουν συνεχώς τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Έχοντας υποστεί χημική αλλοίωση από την επαφή τους με τα μέταλλα και το οξυγόνο, τα νερά θα γίνονται όξινα και θα απαιτούν συνεχή εξουδετέρωση και επεξεργασία πριν επανέρθουν στην επιφάνεια. Τόνισαν ότι η διαδικασία αυτή είναι πάντα τρωτή σε ατυχήματα, με επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά και τη θάλασσα και πρόσθεσαν ότι τυχόν διαρροές από τους χώρους απόθεσης θα δημιουργούν όξινη απορροή με τα γνωστά αποτελέσματα. Ακόμα υποστήριξαν ότι η δημιουργία των εργοστασίων και των χώρων αποβλήτων θα στερήσουν την περιοχή από εκατοντάδες η και χιλιάδες στρεμμάτων παρθένων δασών.
Η κίνηση των ποικίλων οχημάτων για την μεταφορά του τεραστίου όγκου υλικών (υλικά κατασκευών, στείρα, μεταλλεύματα ) θα επιβαρύνουν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Η σχεδιαζόμενη λιθογόμωση των στοών με τα υπολείμματα της επεξεργασίας με τα διάφορα χημικά αντιδραστήρια δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε βάθος χρόνου γιατί κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί την σταθερότητα του μείγματος στο μέλλον.
Οι περαιτέρω έρευνες για άλλα κοιτάσματα προϊδεάζουν για μια ακόμη μεγαλύτερη μεταλλευτική δραστηριότητα. Η ύπαρξη των εργοστασίων στην περιοχή θα δώσει μελλοντικά την δυνατότητα για μεταφορά και επεξεργασία μεταλλευμάτων από γειτονικές χώρες, πράγμα που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την περιοχή.
Στα μέλη της Κίνησης, τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος απηύθυναν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Στο τέλος, η Επιτροπή υποσχέθηκε να φροντίσει να τεθούν αυτά υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΘ, ώστε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον αγώνα της Κίνησης με τυχόν έκδοση ψηφίσματος, ενώ υποσχέθηκαν να τους παράσχουν μεμονωμένα ΔΩΡΕΑΝ τη στοιχειώδη τεχνική-νομική υποστήριξη και να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες Επιτροπές που θα συγκροτηθούν.
Τέλος, οι εκπρόσωποι της κίνησης προσκλήθηκαν στην ιδρυτική συνέλευση του «ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», που γίνεται με πρωτοβουλία του ΔΣΘ την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010, ώρα 6.00 στην Αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Λαδάδικα).

Σχόλια