Βουλευτικές Εκλογές 2019: Ψηφοφορία Ετεροδημοτών

0

Θέσεις εργασίας - Lawjobs.gr

 

Αθήνα 19 Ιουνίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 46560

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εγκύκλιος: 62

ΘΕΜΑ: «Ψηφοφορία Ετεροδημοτών»

Οι διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου οργανώνεται και καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές. Αναφορικά με την οργάνωση και τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, θέτουμε υπόψη σας τα κατωτέρω:

Σχόλια