Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία

0

Σχόλια