Στο ΦΕΚ οι 94 διοριστέοι, ως δόκιμοι δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Δ΄

Tου τομέα Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και του τομέα των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας

0

Σχόλια