Αίτηση ακύρωσης του ΠΔ για τους συμβασιούχους κατατέθηκε στο ΣτΕ

0

30 πτυχιούχοι κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του του Προεδρικού Διατάγματος για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων διεκδικώντας τη διασφάλιση της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Η αίτηση ακύρωσης θα εκδικασθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2005.

Σύμφωνα με τους λόγους ακύρωσης που αναφέρονται στην αίτηση, το ΠΔ προσβάλλει το άρθρο 4 εδάφιο 1 του Συντάγματος, καθώς όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και κατά άρθρο 4 εδ. 2 του Συντάγματος οι Έλληνες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Παράλληλα, η αίτηση ακύρωσης του ΠΔ χαρακτηρίζει «παράνομη ως επί το πλείστον» την αρχική σύμβαση εργασίας, ενώ θέτει ευθέως και ζήτημα αξιοκρατίας, σημειώνοντας: «Αντίκειται ευθέως στο Σύνταγμα, αφού στερούν από όλους τους Έλληνες το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε διαδικασίες, οι οποίες αξιοκρατικά θα οδηγήσουν στην κάλυψη των θέσεων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και μάλιστα από άτομα που θα ήταν αφενός αμερόληπτα και ανεξάρτητα από οικονομικές δεσμεύσεις και θα αποτελούσαν τους πλέον κατάλληλους, οι οποίοι θα κάλυπταν τις θέσεις αυτές και θα προήγαγαν τη Δημόσια Διοίκηση».

Στην ίδια αίτηση αναφέρεται ότι το ΠΔ αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος γιατί προσβάλλει το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου και της συμμετοχής του στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Σχόλια