Αντιδρά η ΑΠΠΔ στην εγκατάσταση καμερών χωρίς την άδειά της

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αφορμή την εγκατάσταση καμερών σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς αυτό να της έχει γνωστοποιηθεί, τονίζει ότι κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης μπορούν να εγκατασταθούν από εταιρείες και φορείς του Δημοσίου μόνο αφού ενημερωθεί η Αρχή.

Η ΑΠΠΔ αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «Με την οδηγία 1122/2000 η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων πρέπει να γνωστοποιείται στην Αρχή για να κρίνει αν η σχετική επεξεργασία είναι κατά το νόμο επιτρεπτή ή όχι. Αν η επεξεργασία αφορά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική διάταξη του Ν. 2472/1997, για να είναι επιτρεπτή η επεξεργασία αυτή με τα ως άνω συστήματα, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Αρχής».

Χαρακτηριστικά αναφέρει η Αρχή ότι η παράλειψη γνωστοποίησης της λειτουργίας τέτοιων συστημάτων και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς την άδειά της, όταν αυτή απαιτείται, αποτελούν παραβάσεις που επισύρουν τις κατά το νόμο κυρώσεις.

Σχόλια