ΑΠΔΠΧ: Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης σε δεδομένα ασφαλισμένων

0

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) δεν επέτρεψε στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή την πρόσβαση σε δεδομένα ασφαλισμένων για τη σύνταξη αναλογιστικής έκθεσης.
Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΕΑ) είχε ζητήσει άδεια να συλλέξει από τα ασφαλιστικά ταμεία προσωπικά δεδομένα εν ενεργεία και συνταξιούχων ασφαλισμένων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή τους και η διασταύρωση των στοιχείων για την προϋπηρεσία των ενεργών ασφαλισμένων, την κινητικότητα ανά φορέα, το πλήθος των συνταξιούχων και το πλήθος των συντάξεων ανά συνταξιούχο. Μεταξύ άλλων η ΕΑΑ ζήτησε στοιχεία για το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, τη μισθολογική εξέλιξη και την οικογενειακή κατάσταση των ασφαλισμένων και ανακοίνωσε ότι θα διατηρούσε τα ως άνω δεδομένα για χρονικό διάστημα 10 μηνών.
Ωστόσο η ΑΠΔΠΧ, με την υπ’ αριθμ.76/2013 απόφασή της

Download the PDF file .

, έκρινε ότι το αίτημα της ΕΕΑ στερείται επαρκούς νομικής βάσης. Η Αρχή τόνισε ότι η αρχή της νομιμότητας, η οποία διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης, λειτουργεί και ως περιορισμός και ως εκ τούτου, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, «τα πρωτογενή δεδομένα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων παραμένουν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς». Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στην απόφαση, «στην ΕΕΑ διαβιβάζονται μόνο στατιστικά στοιχεία, οπότε δεν τίθεται θέμα διαβιβάσεως προσωπικών δεδομένων από τους κατ’ ιδίαν φορείς και περαιτέρω επεξεργασίας τους από αυτήν».

Σχόλια