Βουλή: Ψηφίστηκε το ν/σ για το «Ερρίκος Ντυνάν»

0

Ψηφίστηκε από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜ.ΑΡ, το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «KΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 32)».

Πρόκειται για ρυθμίσεις που στοχεύουν- σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση-στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ιδρύματος, μέσω της άμεσης αντιμετώπισης των έκτακτων και επειγουσών αναγκών του.

Οι υπουργοί Υγείας Α. Λυκουρέντζος, Οικονομικών Γ. Στουρνάρας και Εργασίας Γ. Βρούτσης κατέθεσαν τροπολογία με την οποία παρατείνονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 οι προθεσμίες (που έληγαν στις 30 Ιουνίου 2013) για την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στο «Ερρίκος Ντυνάν» και για την αναστολή πράξεων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδονται ή ασκούνται από πιστωτές του Ιδρύματος.

Με την τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο [PDF] μεταξύ άλλων:

– διευκρινίζονται οι κατηγορίες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υπηρεσιών υγείας προς τους οποίους έπρεπε να εξοφληθούν οι οφειλές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Υπενθυμίζεται ότι το δημόσιο ανέλαβε να χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ με ποσό έως 1,5 δις ευρώ για την εξόφληση των οφειλών αυτών.

– επεκτείνεται για το σύνολο της επικράτειας η δυνατότητα κάλυψης θέσης αγροτικού ιατρού με θητεία στην περίπτωση μη πλήρωσής της μετά από δύο διαδοχικές προκηρύξεις. Σημειώνεται ότι αυτό ισχύει ήδη στις νησιωτικές περιοχές

– αναμορφώνεται ο νόμος του 2009 για την κάλυψη ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών των καταστημάτων κράτηση από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ ώστε α) η κάλυψη να δίνεται μόνο σε έκτακτες ανάγκες και αποκλειστικά για ιατρικές υπηρεσίες και β) οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται και από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Σημειώνεται τέλος, ότι η τροπολογία που είχε καταθέσει στο εν λόγω νομοσχέδιο το ΚΚΕ, ζητώντας μεταξύ άλλων και την ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το κλείσιμο της ΕΡΤ, απορρίφθηκε χωρίς να συζητηθεί

Σχόλια