Βουλή: Κατάθεση ν/σ για τα εθνικά κληροδοτήματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», το οποίο στόχο έχει την αποτελεσματικότερη διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών. Στο κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης [PDF] το ως άνω ζήτημα χαρακτηρίζεται ως μεγίστης εθνικής σημασίας, ενώ παράλληλα τονίζεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού της σχετικής νομοθεσίας, με την αντικατάσταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.2039/1939), το οποίο κρίθηκε «υπερσυγκεντρωτικό», «ξεπερασμένο» και ανίκανο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Στο νέο σχέδιο νόμου [PDF] προβλέπονται: ·

– η σύνταξη Εθνικού Μητρώου Κληροδοτημάτων και Εθνικού Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών, προς αποτελεσματική και συστηματική καταγραφή των κοινωφελών περιουσιών και προς υλοποίηση και της σχετικής συνταγματικής πρόβλεψης του αρ.109 παρ.3 του Συντάγματος ·

– η καθιέρωση τακτικών, ετήσιων ελέγχων των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές ·

– η δημιουργία Μητρώου εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, από νομικούς και άλλους επιστήμονες, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία, η επιλογή των οποίων θα γίνεται με κλήρωση, υπό συνθήκες απόλυτης διαφάνειας ·

– η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών προληπτικού ελέγχου των πράξεων των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών ·

– η ενίσχυση του πλαισίου κατασταλτικού ελέγχου με την πρόβλεψη συντρέχουσας αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιθεώρησης για την εξέταση περιπτώσεων που διαπιστώνονται ατασθαλίες ή τις οποίες παραπέμπει προς έλεγχο η αρμόδια Αρχή ·

– η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση της εποπτείας

Όπως σημειώνεται και στην αιτιολογική έκθεση, το εν λόγω σχέδιο νόμου προτείνεται ως εκτελεστικός του Συντάγματος νόμος, ολοκληρώνοντας την προσπάθεια σύνταξης νέου Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών που είχε ξεκινήσει ήδη πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001.

Σχόλια