Ψηφίστηκε επί της αρχής ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

0

Ψηφίστηκε επί της αρχής από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Τσιάρας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι στόχος είναι να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και της επιστήμης.

Ενστάσεις υποβλήθηκαν για διάταξη, με την οποία είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να νομιμοποιούνται τα «φακελάκια» σε γιατρούς, με τη μορφή δώρου.

Σύμφωνα με τη διάταξη, «ο ιατρός που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο δημόσιο τομέα ή σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, απαγορεύεται να αξιώνει, να συμφωνεί ή να εισπράττει από τον ασθενή οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα, πέρα από τη μηνιαία ή άλλη αποζημίωση ή αμοιβή του, όπως ορίζονται στο νόμο ή στη σύμβασή του».

Σχόλια