Δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΟΤΕ για χρέωση από γραμμές «090»

0

Δεκτή έγινε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων καταναλώτριας, η οποία δεν μπορεί να καταβάλει χρέος που προήλθε από κλήσεις της σε γραμμές «090»,κατά του ΟΤΕ από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Με προσωρινή απόφαση του, το Πρωτοδικείο διατάζει τον ΟΤΕ να μην προβεί σε καμία ενέργεια εις βάρος της καταναλώτριας, μέχρι να εξεταστεί από το Πρωτοδικείο η κύρια αγωγή που έχει υποβληθεί για την υπόθεση. Ο ΟΤΕ απαγορεύεται να ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων ούτε να προβεί σε διακοπή της σύνδεσης της καταναλώτριας.

Στο σκεπτικό της προσωρινής διαταγής αναφέρεται ότι, επειδή ο ΟΤΕ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας, η απειλή και ακολούθως η επιβολή καταναγκαστικών μέσων για την είσπραξη ποσών υπέρ τρίτων καθίσταται καταχρηστική και υπερβαίνουσα τα όρια της καλής πίστης.

Σχόλια