Διευκρινιστική εγκύκλιος για την εκλογική αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων

0

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών,
η ειδική εκλογική αποζημίωση που λαμβάνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι δεν υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) κι επομένως δεν αναλογεί ΦΠΑ στο συγκεκριμένο έσοδο.
Αυτό συμβαίνει διότι, όπως διευκρινίζεται, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες, που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ. 96/2007, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, δεν ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Να σημειωθεί τέλος ότι το ποσό της εκλογικής αποζημίωσης δικηγόρου που διορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη φορολογική δήλωση και συγκεκριμένα να καταχωρηθεί στον κωδ. 310 της περιοδικής και αντίστοιχα στον κωδ. 611 της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος, ως εξαιρούμενη του Φ.Π.Α. εκροή.

 

Σχόλια