Εγκύκλιος για την υποχρεωτική αναγραφή ΑΦΜ στις πωλήσεις πετρελαίου

0

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Αντώνης Μπέζας οι επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης στο κοινό υποχρεούνται από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου να εκδίδουν, σε κάθε περίπτωση λιανικής πώλησης του είδους αυτού (διάθεση στο κοινό), αποδείξεις λιανικής πώλησης από θεωρημένα χειρόγραφα στελέχη ή από μηχανογραφικά έντυπα.

Οταν ο αγοραστής βαρύνεται προσωπικά με τη δαπάνη για την αγορά πετρελαίου, θα αναγράφονται στα παραστατικά, εκτός των υποχρεωτικών δεδομένων (αξία πώλησης κατά συντελεστή ΦΠΑ, τρόπος έκδοσης, στοιχεία εκδότη, ημερομηνία και τόπος έκδοσης), επιπλέον και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ του πελάτη (αγοραστή), η ιδιότητά του σε σχέση με το ακίνητο (ιδιοκτήτης, ενοικιαστής, δωρεάν παραχώρηση), το είδος και η ποσότητα του πετρελαίου και ο τόπος παράδοσης του προϊόντος.

Οταν η δαπάνη για την αγορά πετρελαίου βαρύνει από κοινού πολλά πρόσωπα, όπως είναι οι περιπτώσεις των πολυκατοικιών, διπλοκατοικιών κλπ, θα αναγράφεται εκτός των άλλων:

– Ως ΑΦΜ πελάτη, το ΑΦΜ του διαχειριστή ή εκπροσώπου των προσώπων, για λογαριασμό των οποίων διενεργείται η αγορά του πετρελαίου.
– Η ένδειξη «πολυκατοικία» ή «διπλοκατοικία» κ.λπ.
– Η ιδιότητα, με την οποία πραγματοποιεί ο πελάτης την αγορά (ως διαχειριστής, ως εκπρόσωπος κ.λπ.).

Σε περίπτωση που κάποιος διαχειριστής αρνηθεί να δώσει τον ΑΦΜ του, τότε μπορεί να οριστεί εκπρόσωπος από το ακίνητο ή να αναλάβει τη διαδικασία εταιρεία.

Στην εγκύκλιο προβλέπεται ακόμα ότι τα παραστατικά για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του αγρότη ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ. Για την δαπάνη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν τα πρόσωπα αυτά, για τις ατομικές ή τις οικογενειακές τους, ανάγκες εκδίδεται Δελτίο Λιανικής Πώλησης, ενώ για την αγορά που πραγματοποιούν τα πρόσωπα αυτά για πετρέλαιο ντίζελ θέρμανσης για τις ανάγκες της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, εκδίδεται δελτίο αποστολής και τιμολόγιο.

Τέλος, καθιερώνεται η υποχρέωση υποβολής αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης.

Σχόλια