Έκθεση του ΣτΠ κρίνει ανεπαρκή τη νομοθεσία για την κράτηση αλλαδαπών ανηλίκων

0

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη χαρακτηρίζει ανεπαρκές το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την κράτηση και απέλαση ανήλικων αλλοδαπών που εισέρχονται παράνομα στη χώρα ή ζητούν άσυλο σε κέντρα υποδοχής παραμεθόριων περιοχών.

Επισημαίνεται επίσης ανυπαρξία υποδομών και παροχών για τη μεταχείριση των κρατουμένων ανηλίκων, κατάσταση που οδηγεί σε ιδιαίτερα δυσμενείς και ακατάλληλες για την ηλικία τους κατάσταση κράτησης σε αστυνομικά τμήματα.

Σύμφωνα με την έκθεση, στους χώρους κράτησης εντοπίζονται ασυνόδευτοι αλλοδαποί, ηλικίας από 12 έως 18 ετών, που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα και έχει ήδη εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση διοικητικής απέλασης.

Οι ανήλικοι, κυρίως από την Αλβανία, αλλά και χώρες της ανατολικής Ευρώπης, πριν από τη σύλληψή τους δήλωσαν πως δούλευαν σε Ολυμπιακά έργα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι κρατούμενοι ανήλικοι, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, βρέθηκαν εμφανώς καταβεβλημένοι, και σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Κατά τις αυτοψίες της Αρχής σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αστυνομικά τμήματα Πετραλώνων και Χαλανδρίου, οι ανήλικοι κρατούνται μαζί με ενηλίκους, λόγω έλλειψης χώρου και κατά παράβαση του σχετικού νόμου.

Με βάση αυτά τα στοιχεία ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει πρώτον την κατάργηση του μέτρου της αστυνομικής κράτησης αλλοδαπών ανηλίκων για παράνομη είσοδο στη χώρα και την αντικατάστασή του από εναλλακτικά μέτρα προστατευτικής φύλαξης.

Δεύτερον, την κατάργηση του μέτρου της απέλασης για αλλοδαπούς ανηλίκους και την αντικατάστασή του απο τη διαδικασία του επαναπατρισμού για την επανένταξή τους στην κοινωνία της χώρας προέλευσης.

Τρίτον, θέσπιση μέτρων συστηματικής καταγραφής ενημέρωσης, νομικής εκπροσώπησης και επιτροπείας-επιμέλειας των αλλοδαπών ανηλίκων καθώς και προστασίας όλων των δικαιωμάτων τους.

Σχόλια