Ελεγκτικό Συνέδριο: Απόφαση περί αντισυνταγματικότητας του Κανονισμού της Βουλής

0

Αντισυνταγματικός κρίθηκε από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, ο Κανονισμός της Βουλής ως προς το σκέλος εκείνο που περιέχει ρυθμίσεις επί των συνταξιοδοτικών ζητημάτων των υπαλλήλων της Βουλής (ύψος σύνταξης, όροι εξόδου από την υπηρεσία κλπ.).

Ειδικότερα, οι ως άνω ρυθμίσεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές ως αντιβαίνουσες στο αρ. 73 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο νομοσχέδια που αφορούν την απονομή σύνταξης και τις προϋποθέσεις αυτής υποβάλλονται μόνο από τον υπουργό Οικονομικών, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους δικαστές, συνταξιοδοτικά θέματα των υπαλλήλων του κοινοβουλίου δεν είναι δυνατόν να ρυθμίζονται με τον Κανονισμό της Βουλής, ενώ κάθε σχετικό νομοσχέδιο θα πρέπει ν’ αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς γνωμοδότηση.

Υπενθυμίζεται ότι στο Β’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκκρεμούσε σχετική αίτηση υπαλλήλου της Βουλής , ενώ η ως άνω απόφαση λήφθηκε από την Ολομέλεια μετά από αναίρεση υπέρ του νόμου, την οποία άσκησε ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κ. Διονύσης Λασκαράτος.

Σχόλια