Ελληνική Παρέμβαση στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

0

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοικητικών Δικαστών(AEAJ) πραγματοποιήθηκε ελληνική παρέμβαση αναφορικά με τα τρέχοντα προβλήματα της ελληνικής δικαιοσύνης.

Στο κείμενο της παρέμβασης εκφράζεται ο προβληματισμός της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για την τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής δικαιοσύνης, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και της συμφόρησης των ελληνικών δικαστηρίων. Παράλληλα γίνεται μια πλήρης απαρίθμηση των ρυθμίσεων και των μέτρων που έχουν ληφθεί σχετικά με τις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για αυστηρότερες προθεσμίες καθώς και του θεσμού της διαμεσολάβησης.

Σύμφωνα με την ελληνική παρέμβαση οι δικαστικοί λειτουργοί βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν υπέρμετρα διογκωμένο αριθμό υποθέσεων, δεδομένου του πολλαπλασιασμού των φορολογικών και οικονιμκών διαφορών λόγω των τρεχουσών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.

Ενδιαφέρουσα είναι δε η επισήμανση της Ένωσης ότι, παρά το γεγονός ότι τα ληφθέντα μέτρα, αν εξεταστούν μεμονωμένα, μοιάζουν να κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, ιδωμένα σε ένα ενιαίο σύνολο, θέτουν σε κίνδυνο τους δικαιοδοτικούς θεσμούς και δεν συμβάλουν στην αποσυμφόρηση της ελληνικής δικαιοσύνης.

Σχόλια