Εντός Ιουλίου ο νέος Kώδικας Φορολογικών Διαδικασιών

0

 

Εντός Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ο νέος κώδικας φορολογικών διαδικασιών, ο οποίος θα στοχεύει στην αποτελεσματικότερη είσπραξη φόρων και δημοσίων τελών.
Μεταξύ άλλων, στον νέο κώδικα θα καθορίζονται τα πρόστιμα για κατηγορίες φορολογικών παραβάσεων, ενώ θα περιλαμβάνονται διατάξεις που θα δίνουν τη δυνατότητα στο δημόσιο να προχωρά στον προληπτικό προσδιορισμό του φόρου στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι διασφάλισης της είσπραξης των φόρων.

Ειδικότερα μεταξύ των διατάξεων του νέου νομοθετήματος ξεχωρίζουν:

– η δυνατότητα της εφορίας να προσδιορίζει τέσσερα διαφορετικά είδη φόρου. Πρόκειται για τον κανονικό προσδιορισμό φόρου, τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό φόρου, τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου και τον προληπτικό προσδιορισμό φόρου. Ο τελευταίος αφορά την περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος προτίθεται να εγκαταλείψει τη χώρα ή να προβεί σε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να αποφύγει τις φοροδοτικές του υποχρεώσεις.
– η οριζόντια διάταξη για την καταπολέμηση της νομότυπης φοροδιαφυγής
– η καθιέρωση πενταετίας για την παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου να επιβάλλει φόρους για μια φορολογική υπόθεση, με προβλεπόμενη παράταση της προθεσμίας στα 20 έτη εάν ο φορολογούμενος έχει διαπράξει φοροδιαφυγή
– η υποχρέωση της εφορίας για καταβολή επιστροφής φόρου εντός 90 ημερών
– η ενεργοποίηση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για ανεξόφλητες οφειλές προς το δημόσιο μετά την πάροδο 30 ημερών από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του φόρου.

Σχόλια