Έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την ΕΛ.ΑΣ.

0

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη με θέμα την προσβολή των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών από αστυνομικούς, η Ελληνική Αστυνομία παρουσίαζεται προβληματική όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η έρευνα διήρκεσε πέντε χρόνια και μελετήθηκαν συνολικά 176 υποθέσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, που εκπονήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2004, ο αριθμός των περιπτώσεων που καταλογίστηκαν ευθύνες είναι αμελητέος, ενώ οι καταγνωσθείσες κυρώσεις είναι δυσανάλογα ελαφρές. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων είτε η έρευνα δεν οδήγησε καν στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης και ολοκληρώθηκε με τη λακωνική ενημέρωση ότι «δεν προέκυψαν ευθύνες στελεχών» είτε οι καταγγελίες κρίθηκαν αβάσιμες, επειδή απλώς διαψεύσθηκαν από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Οι αναφορές των πολιτών που αμφισβητούν τη νομιμότητα της αστυνομικής δράσης έχουν κυρίως να κάνουν, σύμφωνα με την έκθεση, με την απροθυμία της ΕΛ.ΑΣ. να διερευνήσει πειθαρχικές ευθύνες, τις διαδικαστικές εγγυήσεις αντικειμενικότητας και αμεροληψίας της πειθαρχικής έρευνας και την αποδεικτική διαδικασία.

Σχόλια