ΕΣ: Συμφόρηση λόγω του όγκου των ένδικων μέσων σχετικά με τις συντάξεις

0

5.834 αγωγές και εφέσεις κατατέθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορά σε ζητήματα περικοπών συντάξεων.
Όπως προκύπτει από έγγραφο του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης κ. Α. Ρουπακιώτη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, οι εφέσεις και οι αγωγές αφορούν στις μειώσεις που επιβλήθηκαν στις συντάξεις ειδικών μισθολογίων με το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» καθώς και σε ζητήματα αναδρομικής εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.
Ειδικότερα, «κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 11.06.2013 έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1.887 εφέσεις και αγωγές και στη Γραμματεία του ΙΙΙ Τμήματος 3.947 εφέσεις μια αγωγές, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν θέματα περικοπών συντάξεων του Ν. 4093/2012».
Η εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ερχόμενου δικαστικού έτους, σύμφωνα και με τις διατάξεις περί δίκαιης δίκης και εύλογης διάρκειας αυτής.

Σχόλια