Η Ελλάδα στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

0

28 ελληνικές υποθέσεις βρίσκονται «κρεμασμένες» προς εκδίκαση στο πινάκιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν μόνο παραπομπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της χώρας μας για παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, χωρίς να περιλαμβάνονται προσφυγές άλλων φορέων ή προσώπων. Είναι εντυπωσιακό ότι συνολικά 90 υποθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος είναι εκκρεμείς στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) και στο ΠΕΚ – Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΔΕΚ (26.9.2005).

Επειδή όμως οι παραπάνω υποθέσεις δεν είναι αρκετές έπεται συνέχεια στις προσφυγές της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της χώρας μας.

Ηδη 107 υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, κυρίως στους τομείς της Υγείας, του περιβάλλοντος και της λειτουργίας της αγοράς, βρίσκονται στο στάδιο της «αιτιολογημένης γνώμης» (ένα βήμα πριν από την παραπομπή).

Οι 63 χρονολογούνται από την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και οι 44 από την περίοδο διακυβέρνησης του ΠαΣοΚ.

Μάλιστα μόνο στο χρονικό διάστημα από 1.1.2005 ως 19.7.2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στην Ελλάδα 44 επιστολές αιτιολογημένης γνώμης -ένα στάδιο πριν από την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο -ζητώντας από τη χώρα μας να λάβει μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κομισιόν έχει κινήσει διαδικασία κατά της Ελλάδας για συνολικά 312 υποθέσεις.

Σχόλια