Ι.Τέντες: «Δε θίγονται οι θέσεις των συμβολαιογράφων των συγχωνευθέντων Ειρηνοδικείων»

0

Δε θίγονται οι θέσεις των συμβολαιογράφων στα συγχωνευθέντα Ειρηνοδικεία της επικράτειας σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.Ι.Τέντε. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Συμβολαιογράφων, σε κάθε έδρα Ειρηνοδικείου υπάρχει και μiα τουλάχιστον θέση συμβολαιογράφου, ενώ προβλέπεται ότι, αν μεταβληθεί η έδρα του Ειρηνοδικείου, αυτόματα μεταβάλλεται και η σχετική συμβολαιογραφική έδρα. Ως εκ τούτου, λόγω της κατάργησης ή της συγχώνευσης 150 υπολειτουργούντων ή αδρανών Ειρηνοδικείων κατά το περασμένο έτος, ανέκυψε ζήτημα μεταφοράς των αντίστοιχων εδρών των συμβολαιογράφων, ενώ παράλληλα τέθηκε θέμα επέκτασης ή μη του δικαιώματος σύναψης συμβολαίων στη εκάστοτε περιφέρεια, αφού σύμφωνα πάλι με τον Κώδικα Συμβολαιογράφων, οι συμβολαιογράφοι ασκούν τα καθήκοντά τους σε ολόκληρη την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου όπου διορίζονται.

Απαντώντας σε σχετικό γνωμοδοτικό αίτημα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Κέρκυρας-όπου όλα τα Ειρηνοδικεία συγχωνεύτηκαν σε ένα-ο κ.Τέντες αφού ερμήνευσε την κοινή νομοθεσία, και συγκεκριμένα τους ν.2830/2000 και 4111/2013 απεφάνθη ότι, «τόσο οι θέσεις όσο και οι έδρες των συμβολαιογράφων των καταργούμενων, λόγω συγχώνευσής τους σε άλλο, Ειρηνοδικείων, όσο και η κατά τόπον αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων αυτών παραμένουν αμετάβλητες («δεν θίγονται»)». Επομένως, «οι εν λόγω συμβολαιογράφοι συνεχίζουν να έχουν έδρα την μέχρι τώρα έδρα τους και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους περιοριζόμενοι τοπικά στην περιφέρεια του καταργούμενου Ειρηνοδικείου, όπως αυτή οριοθετούνταν από το νόμο πριν από την κατάργησή του».

Σχόλια