Καταδίκη της Ελλάδας για τέλος υπέρ του ΕΟΦ σε εισαγωγές φαρμάκων

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε με απόφασή του την Ελλάδα, για την επιβολή τέλους υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στη θεώρηση τιμολογίων εισαγωγής πρώτων υλών φαρμακευτικής χρήσης, καθώς και των φαρμάκων που προέρχονται από άλλα κράτη – μέλη ή τρίτες χώρες.

Συγκεκριμένα, ο ελληνικός νόμος 1316/83 θέσπισε υπέρ του ΕΟΦ τέλος που καταβάλλουν οι επιχειρηματίες για τη θεώρηση των τιμολογίων εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων που προέρχονται από άλλα κράτη – μέλη ή από τρίτες χώρες. Με απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Υγείας το 1998 αναπροσαρμόστηκε το ύψος του εν λόγω τέλους από 500 σε 10.000 δραχμές, ανά σειρά τιμολογίων, για την εισαγωγή πρώτων υλών φαρμακευτικής χρήσης, καθώς και έτοιμων και ημιέτοιμων φαρμάκων.

Το Δικαστήριο δικαίωσε την προσφυγή της Επιτροπής, η οποία υποστήριξε ότι το τέλος που πλήττει τα εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες αποτελεί φορολογική επιβάρυνση που ισοδυναμεί με εισαγωγικό δασμό, εφόσον επιβάλλεται μονομερώς στα εισαγόμενα από τις χώρες αυτές φάρμακα, και δέχτηκε ότι η πρακτική αυτή αντίκειται στις αρχές της κοινής εμπορικής πολιτικής και στη θεμελιώδη αρχή της ενιαίας τελωνειακής αντιμετώπισης των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Σχόλια