Καταδίκη της Ελλάδας για τη ρύπανση του Ασωπού ποταμού

0

Καταδίκασε τη χώρα μας η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τη ρύπανση του Ασωπού ποταμού, διαπιστώνοντας παραβίαση διεθνών συμβάσεων και του κατοχυρωμένου δικαιώματος στην υγεία.

Σύμφωνα με το αρ.11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «ο καθένας έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί και να προστατεύεται από μέτρα που θα του επιτρέπουν να απολαμβάνει την μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας του», ενώ επίσης «Με την στόχευση της διασφάλισης επιτυχημένων ενεργειών, σε σχέση με το δικαίωμα προστασίας της υγείας, τα κράτη μέλη, υποχρεούνται ,σε συνεργασία είτε και ανεξάρτητα, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε μεταξύ άλλων:

1.Να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο για την υγεία.

2.Να παρέχουν συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, για την προαγωγή της υγείας και την εμψύχωση των πολιτών, να ανταποκρίνονται στα θέματα προστασίας υγείας.

3.Να προλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο ,επιδημικές, ενδημικές και άλλες ασθένειες, καθώς και ατυχήματα».

Σε συνέχεια προσφυγής της Διεθνούς Οργάνωσης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το τελευταίο αποφάσισε ότι η Ελλάδα δεν έλαβε τα ενδεδειγμένα και επαρκή μέτρα προς περιορισμό της βιομηχανικής ρύπανσης στην περιοχή των Οινοφύτων, με αποτέλεσμα καταστροφικές επιπτώσεις για τον Ασωπό ποταμό και το τοπικό περιβάλλον, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων.

Σχόλια