Με Π.Δ. αποκτούν δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο οι πολίτες της Ε.Ε.

0

Το Προεδρικό Διάταγμα που δίνει το δικαίωμα διορισμού σε υπηρεσίες του Δημοσίου στους πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεγράφη από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Απόστολο Ανδρεουλάκο.

Το Διάταγμα προσδιορίζει τις κατηγορίες και ειδικότητες θέσεων, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν στο εξής οι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, η Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, αναφέρονται και οι περιορισμοί που τίθενται στους εν λόγω διορισμούς, μεταξύ των οποίων είναι η απαγόρευση κατάληψης θέσεων προϊσταμένων τμημάτων, Διευθύνσεων ή Γενικών Διευθύνσεων, όπως και η τοποθέτηση πολιτών της ΕΕ σε θέσεις της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, επειδή θεωρείται πως οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου φορέα αφορούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και πολιτικής άμυνας.

Σχόλια