Νέα προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ν. 2932/01

0

Νέα προειδοποιητική επιστολή για μη συμβατότητα του Νόμου 2932/01 με την κοινοτική νομοθεσία απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Η πρώτη προειδοποιητική επιστολή είχε αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ΥΕΝ διαμέσου του τότε υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Παπανδρέου και στην οποία επισημαίνονταν ότι ορισμένες διατάξεις του Ν. 2932/01 καθιερώνουν ρυθμίσεις που δημιουργούν εμπόδια για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών, όπως καθιερώνει ο κανονισμός 3577/92. Στην επιστολή είχαν επισημανθεί οι απαιτήσεις για τήρηση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σε όλες ανεξαιρέτως τις γραμμές, προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, γνώση της ελληνικής γλώσσας από το σύνολο του προσωπικού των ακτοπλοϊκών πλοίων, απομάκρυνση των πλοίων, που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο ηλικίας από την εκτέλεση δρομολογίων.

Στη νέα επιστολή θίγονται για πρώτη φορά τα εξής δύο ζητήματα:

-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η ερμηνεία που δίνει η κυβέρνηση στον κανονισμό ως προς τον αριθμό των μελών του πληρώματος είναι περιοριστική και συνιστά εμπόδια στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο που προτίθενται να προσφέρουν υπηρεσίες στους επιβάτες.

-Αμφισβητείται η συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο του Π.Δ. 101/95 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα ενδιαίτησης όπως διαστάσεις χώρων και εσωτερικού εξοπλισμού στα πλοία, ποσοστό επιβατών οικονομικής θέσης, πωλούμενα είδη στα κυλικεία και διατίμηση αυτών κ.α.

Σχόλια