Νέος Κώδικας για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

0

Διευρύνει το φάσμα των δικαιούχων το σχέδιο του νέου κώδικα για την απονομή ελληνικής ιθαγένειας, το οποίο έχει ήδη λάβει την έγκριση της Κυβερνητικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον κώδικα, όσα παιδιά γεννιούνται στην Ελλάδα και οι γονείς τους δεν έχουν καμία άλλη ιθαγένεια (απάτριδες) λαμβάνουν αμέσως την ελληνική ιθαγένεια. Παράλληλα εισάγονται αυστηρότερα κριτήρια για την πολιτογράφηση ως Ελλήνων πολιτών αυτών που διαμένουν δέκα χρόνια στην Ελλάδα, όσων συνιστούν προσωπικότητες της δημόσιας ζωής και όσων είναι αθλητές.

Ειδικότερα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από αθλητές ο νέος κώδικας προβλέπει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή τους στην ελληνική ολυμπιακή ομάδα, με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας ομοσπονδίας και της Eλληνικής Oλυμπιακής Eπιτροπής. Πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για τους παλιννοστούντες ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Σχόλια