Νέος τυπογραφικός σχεδιασμός στα ΦΕΚ

0

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 1239 26/3/2016, όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή θα ακολουθήσουν νέο τυπογραφικό σχεδιασμό ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, να γίνουν πιο φιλικά στους αναγνώστες και να διασφαλίζουν εννιαία τυποποίηση.

 

Σχόλια