Νομοσχέδιο αλλάζει ριζικά το σύστημα των μετεγγραφών

0

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα των μετεγγραφών των φοιτητών εσωτερικού φέρνει το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου.

Συγκεκριμένα με το νέο νομοσχέδιο θα μπορούν να μετεγγράφονται σε ελεύθερο ποσοστό οι φοιτητές μόνο των πολυτέκνων οικογενειών αλλά και των οικογενειών θυμάτων τρομοκρατίας. Στην κατηγορία των πολυτέκνων εντάσσονται και οι οικογένειες με τρία παιδιά. Αντίθετα, δεν θα μπορούν πλέον να μετεγγράφονται ελεύθερα οι αθλητές που μετείχαν σε Εθνικές ομάδες, όπως ίσχυε με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Οι μετεγγραφές για λόγους κοινωνικούς και υγείας καταργούνται, ενώ η Υπουργός τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα μετεγγραφής σε σχολές που δεν είναι του ίδιου γνωστικού αντικειμένου.

Η κ.Γιαννάκου εξήγγειλε σκληρά μέτρα τιμωρίας για τους φοιτητές που πιάνονται να προσκομίζουν πλαστά ή ψευδή στοιχεία και, όπως τόνισε, αυτοί θα διαγράφονται από τα μητρώα των σχολών και δεν θα έχουν δικαίωμα εγγραφής σε σχολή ελληνικού πανεπιστημίου.

Σχόλια