Νομοσχέδιο για την ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών

0

Νομοσχέδιο που θα προβλέπει την ταχύτερη έκδοση των οικοδομικών αδειών προωθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ, ώστε να ψηφιστεί από τη Βουλή μέσα στον Δεκέμβριο και να ισχύσει από τις αρχές του 2005.

Βάσει του ισχύοντος νόμου οι οικοδομικές άδειες μπορούν να εκδίδονται σε διάστημα ενός έτους. Ωστόσο, ο πρόσφατος νόμος που προέβλεπε την έκδοση αδειών σε 13 ημέρες τελεί σε αναστολή, καθώς δημιουργήθηκε πρόβλημα με τις πολεοδομίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των εν λόγω αδειών. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στο ότι αυτές δεν υπάγονται πλέον στην εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ενώ το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει την αποκέντρωση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σχόλια