Ο κ. Λινός υπέρ της ισότητας Δημοσίου και ιδιωτών στους τόκους υπερημερίας

0

Στην Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υποστήριξε χθες ο εισαγγελέας Δημήτρης Λινός ότι είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η διάταξη του ΝΔ 496/1974 (περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) που προβλέπει ευνοϊκή μεταχείριση υπέρ του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στον υπολογισμό των τόκων υπερημερίας. Σημειώνεται πάντως ότι η συγκεκριμένη διάταξη του ΝΔ έχει τροποποιηθεί και δεν ισχύει πλέον.

Το ΝΔ του 1974 προέβλεπε ότι οι οφειλές των ιδιωτών προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που επικυρωνόντουσαν με δικαστική απόφαση, επιβαρύνονταν με τόκους υπερημερίας από 23% έως 27%, ενώ οι οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες επιβαρύνονταν με 6% τόκους υπερημερίας.

Σήμερα, καθώς είναι 6% για το Δημόσιο και 6,10% για τους ιδιώτες, η διαφορά υπολογισμού έχει σχεδόν ισοσκελιστεί.

Σχόλια