Οι προϋποθέσεις του νέου νομοσχεδίου για τη ρύθμιση δανείων

0

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με τις ρυθμίσεις στεγαστικών και ενυπόθηκων δανείων και τις τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών («νόμος Κατσέλη»).

Το νέο νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τις 20 Ιουνίου, προβλέπει 48μηνη περίοδο αποπληρωμής των ως άνω δανείων με μηνιαία δόση έως το 30% του εισοδήματος του οφειλέτη. Στη ρύθμιση υπάγονται άνεργοι, μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και συνταξιούχοι με ατομικό καθαρό εισόδημα 15.000 ευρώ, οικογενειακό 25.000 ευρώ και 30.000 ευρώ για νοικοκυριά με 3 παιδιά και πάνω καθώς και με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, ενώ το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου καταλαμβάνει και δάνεια που βρίσκονται ήδη σε διακανονισμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου θα είναι οι εξής :

– Η εμπράγματη εξασφάλιση της τράπεζας να είναι επί της κύριας κατοικίας

– Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ και τις 200.000 για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Η αντικειμενική αξία της συνολική ακίνητης περιουσίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ και 300.000 ευρώ αντίστοιχα

– Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 ευρώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

– Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ

– Το εισόδημα κατά την υποβολή αίτησης να είναι μειωμένο τουλάχιστον κατα 20% σε σχέση με το 2009.

Σημειώνεται δε, ότι όπου γίνεται λόγος για εισόδημα εννοείται το καθαρό εισόδημα, με αφαίρεση δηλαδή των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του παρακρατούμενου φόρου και της εισφοράς αλληλεγγύης ενώ τα ανώτατα όρια καθορίζονται κλιμακωτά. Εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, η τράπεζα οφείλει να καλέσει τον εκάστοτε δανειολήπτη εντός 55 ημερών, προκειμένου να υπογράψουν τη νέα σύμβαση που θα προβλέπει τις νέες, ρυθμισμένες δόσεις.

Σχόλια