Παράνομες και καταχρηστικές οι χρεώσεις τραπεζών για τα έξοδα δανείων

0

Παράνομες και καταχρηστικές κρίθηκαν με δικαστικές αποφάσεις οι χρεώσεις των τραπεζών για έξοδα δανείων, όπως επίσης και οι ποινές πρόωρης εξόφλησης δανείων. Με την ύπαρξη αυτού του δεδικασμένου, οι τράπεζες αναγκάζονται να προχωρούν σε επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών, και μάλιστα εντόκως, ενώ για πρώτη φορά καταβάλλονται αποζημιώσεις στους δανειολήπτες και για ηθική βλάβη.

Ήδη έχουν γίνει δεκτές 23 αγωγές δανειοληπτών που το δικαστήριο τους επιδικάζει αποζημίωση που ξεπερνά τα 23.000 ευρώ, συν τους νόμιμους τόκους, ενώ επιβαρύνονται και με τις δικαστικές δαπάνες. Παράλληλα, προετοιμάζεται νέος κύκλος αγωγών κατά των τραπεζών που κινδυνεύουν να υποχρεωθούν να καταβάλουν χρηματική ποινή 3.800 ευρώ για κάθε περίπτωση χρήσης καταχρηστικών όρων και υπερχρεώσεις δανειοληπτών.

Προκειμένου οι τράπεζες να μη βρεθούν σε δύσκολη θέση με δικαστικές αποφάσεις σε βάρος τους, προχωρούν σε συμβιβασμό με τους πελάτες που προσέφυγαν εναντίον τους.

Σχόλια